Integiritetspolicy

Vilka vi är

Vi är WF projektbyrå AB 559017-2580 samt WF Arkitektbyrå AB 559237-1354. Vår gemensamma webbplatsadress är: https://www.wibellfernstrom.se.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver behandling av personuppgifter av bolagen WF Projektbyrå AB samt WF Arkitektbyrå AB. Vår integritetspolicy råder i enlighet med vid var tids gällande lagstiftning rörande lagring av personuppgifter.

Ansvar för personuppgifterna

WF Projektbyrå AB med organisationsnummer 556042–6057 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnats av dig. WF Projektbyrå AB ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt i enlighet med vid var tids gällande lagstiftning rörande lagring av personuppgifter. 

WF Arkitektbyrå AB med organisationsnummer 559237-1354 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnats av dig. WF Projektbyrå AB ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt i enlighet med vid var tids gällande lagstiftning rörande lagring av personuppgifter.

Dessa uppgifter behandlas

WF Projektbyrå AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer och/eller annan information som du lämnat till oss.

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att underlätta besökarens navigering på sidan. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Om du som besökare önskar inaktivera Cookies, går detta att göra via webbläsarens inställningar. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats. Om så önskas, kontakta oss via mail.

Hur länge vi behåller era uppgifter

WF projektbyrå AB samt WF Arkitektbyrå sparar personuppgifter så länge det krävs för våra åtaganden och enligt tillämplig lagstiftning gällande bevarande av dokument, och raderas eller anonymiseras därefter.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Om så önskas, kontakta oss via mail.
[email protected]
[email protected]

WFA och WFP är en del av Wibell Fernström Invest.